Зворотній звязок

HYDRANAL®-РОЗЧИННИК CM, РЕАГЕНТ ДЛЯ ДВОКОМПОНЕНТНОГО ВОЛЮМОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ ЗА МЕТОДОМ КАРЛА ФІШЕРА У ОЛІЯХ(РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ), 4X2.5 Л

34812-4X2.5L
34812-4X2.5L

Специфічна інформація

Робоче середовище для двохкомпонентного титрування, що містить метанол і хлороформ для титрування в неполярних пробах

Загальна інформація

HYDRANAL-Titrant / Solvent: У двохкомпонентних реактивах Карла Фішера речовини, які беруть участь в реакції, розділені на два розчини - титрант і розчинник. Титрант (Hydranal-Titrant) містить йод, розчинений у спирті з точно заданою концентрацією. Розчинник (Hydranal-Solvent) являє собою спиртовий розчин діоксиду сірки з імідазолом. В якості спирту для стандартних реактивів використовується метанол, а для реактивів Е-типу - етанол. Переваги двохкомпонентних реактивів HYDRANAL: Висока швидкість титрування; Максимально досяжна точність для низького вмісту води; Висока буферна ємність; Точний і стабільний титр; Реактиви Е-типу: нижча токсичність у порівнянні з метанолом; Тривалий термін придатності (3 роки для титрантів, 5 років для розчинників)

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.