ІОН-ПАРНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Раніше для аналізу іонів методом високоефективної рідинної хроматографії використовувались спеціальні хроматографічні системи для іонообмінного аналізу. Як з’ясувалось, використання іон-парних реагентів дозволяє проводити такі аналізи на звичайних приладах методом обернено-фазової розділювальної хроматографії. Іони аналіту утворюють іонну пару з іон-парними реагентами в рухомій фазі, і стають електронейтральними.  При цьому збільшуєтья гідрофобність аналіту, що призводить до підвищення його спорідненості до оберненої фази та забезпечує належне розділення проби.

Найпоширенішими серед детекторів є УФ та флуоресцентні детектори. Для забезпечення максимальної чутливості методів потрібно, щоб іон-парні реагенти не поглинали  в ультрафіолетовому випромінюванні та не виявляли власної люмінесценції. УФ-поглинання алкансульфонатів натрію та четвертинних солей амонію є мінімальним, тому ці сполуки часто використовуються як іон-парні реагенти. У випадку, коли самі аналіти не поглинають в  ультрафіолеті та не виявляють власної люмінесценції, як флуориметричний іон-парний реагент використовують НАТРІЙ 9,10-ДИМЕТОКСІАНТРАЦЕН-2-СУЛЬФОНАТ для забезпечення високої чутливості детектування.

Якщо виникає необхідність проведення аналізу іонів за допомогою систем LC-MS, слід використовувати спеціальну серію іон-парних реагентів IPC-PFFA,  які не забруднюють детектор та сприяють безперервній експлуатації обладнання.

Іонно-парні реагенти для аналізу кислот методом ВЕРХ

 • Аналіз проводять доводячи рН рухомої фази до 7,5 шляхом додавання четвертинних амонієвих солей .
 • Кислоти утворюють електронейтральну пару іонів з четвертинною амонієвою сіллю і добре утримуються оберненою стаціонарною фазою колонки.
 • Для LC-MS аналізів іон-парні реагенти постачаються у вигляді 0,5 М водних розчинів з рН доведеним до 7,5. Після розведення розчинниками (ацетонітрил/вода або метанол/вода) до 5 мМ готовий розчин використовують в якості нейтральної рухомої фази. Оскільки кислоти іонізовані в нейтральних умовах - це сприяє формуванню іонної пари.
  [Приклади]
  1. У тих випадках, коли використовується ТЕТРАБУТИЛАМОНІЙ ФОСФАТ:
  Потрібно взяти 10 мл іон-парного реагенту та розвести його водним розчинником метанол/вода до об’єму 1 л. Оскільки цей реагент буферний - нема потреби коригувати рівень pH. 
  2. У тих випадках, коли використовується ТЕТРАБУТИЛАМОНІЙ ГІДРОКСИД (10% В ВОДІ):
  1) Потрібно взяти 12,5 мл іон-парного реагенту та розвести його водним розчинником метанол/вода до об’єму 1 л. 
  2) Після цього потрібно довести рН рухомої фази до 7,5 шляхом додавання 10% водного розчину фосфорної кислоти.

Іонно-парні реагенти для аналізу основ методом ВЕРХ

 • Аналіз проводять з попереднім додаванням алкансульфонату натрію до рухомої фази.
 • Основи утворюють електронейтральну пару іонів з алкансульфонатом натрію і добре утримуються оберненою стаціонарною фазою колонки.
 • У випадку з алкансульфонатами натрію: чим більше атомів вуглецю в алкільних групах, тим більший коефіцієнт розділення.
 • Розчинність таких продуктів, як НАТРІЙ 1-ДЕКАНСУЛЬФОНАТ може погіршуватись в залежності від складу розчинників рухомої фази. Особливо це характерно для рухомих фаз у яких коригування рівня рН проводиться за допомогою буферних розчинів. При цьому спостерігається помутніння рухомої фази та утворення кристалів, що може бути неприпустимим для певних аналізів. Для уникнення подібних речей слід підбирати інші розчинники для приготування рухомої фази. 
 • Для LC-MS аналізів іон-парні реагенти постачаються у вигляді 0,5М водних розчинів. Після розведення розчинниками (ацетонітрил/вода або метанол/вода) до 5 мМ готовий розчин використовують в якості підкисленої рухомої фази. Оскільки речовини, що володіють основними властивостями, іонізовані в кислому середовищі - це сприяє формуванню іонної пари.
 • Наводимо перелік високоякісних іон-парних реагентів, які призначені для високочутливого детектування: УНДЕКАФТОРКАПРОНОВА КИСЛОТА, ТРИДЕКАФТОРГЕПТАНОВА КИСЛОТА, ПЕНТАДЕКАФТОРКАПРИЛОВА КИСЛОТА.
  [Приклади]
  1) Потрібно зважити 1.011 г (0.005 моль) НАТРІЮ 1-ГЕПТАНСУЛЬФОНАТ.
  2) Після цього реагент потрібно розчинити в 1 л водного розчинника метанол/вода.
  3) Рівень pH потрібно довести до 3,5 шляхом додавання 50% водного розчину фосфорної кислоти.

Флуориметричні іон-парні реагенти

У тих випадках, коли аналіти є прозорими в ультрафіолеті та не володіють власною люмінесценцією - використовують флуориметричний іон-парний реагент НАТРІЙ 9,10-ДИМЕТОКСИАНТРАЦЕН-2-СУЛЬФОНАТ, що дозволяє забезпечити високочутливе детектування.

 

НАТРІЙ 1-ПРОПАНСУЛЬФОНАТ

3 724 грн 15 012 грн

НАТРІЙ 1-ПЕНТАНСУЛЬФОНАТ

2 177 грн 36 442 грн

НАТРІЙ 1-БУТАНСУЛЬФОНАТ

3 323 грн 38 103 грн

НАТРІЙ 1-ГЕКСАНСУЛЬФОНАТ

2 521 грн 30 425 грн

НАТРІЙ 1-ГЕПТАНСУЛЬФОНАТ

2 177 грн 34 092 грн

НАТРІЙ 1-ОКТАНСУЛЬФОНАТ

2 292 грн 26 644 грн

НАТРІЙ 1-НОНАНСУЛЬФОНАТ

2 865 грн 8 308 грн

НАТРІЙ 1-ДЕКАНСУЛЬФОНАТ

2 464 грн 8 595 грн

НАТРІЙ 1-УНДЕКАНСУЛЬФОНАТ

4 756 грн 8 537 грн

НАТРІЙ 1-ДОДЕКАНСУЛЬФОНАТ

3 610 грн 9 913 грн

НАТРІЙ 1-ТРИДЕКАНСУЛЬФОНАТ

4 011 грн 22 919 грн

НАТРІЙ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ

1 776 грн 18 431 грн

ТЕТРАБУТИЛАМОНІЙ БРОМІД

1 834 грн 8 308 грн

ТЕТРАБУТИЛАМОНІЙ ХЛОРИД

2 865 грн 19 367 грн

ТЕТРАДЕЦИЛЛАМОНІЙ БРОМІД

5 157 грн 20 341 грн

ТЕТРАБУТИЛАМОНІЙ ФОСФАТ

1 948 грн 7 621 грн
Наверх
Product has been added to your cart