Strata – сорбенти для твердо-фазної екстракції (ТФЕ)

1 094 грн192 463грн

 

Знайдено {{finded_products}} записів  

Clear
Артикул Назва Механізм взаємодії з аналітом Формат Фаза Розмір зерна сорбенту, мкм Наважка сорбенту Пакування, шт Ціна, грн Наявність Кількість
{{option.sku}} {{option.name}} {{ option.separation_mode}} {{ option.format}} {{ option.phase}} {{ option.particle_size}} {{ option.sorbent_mass}} {{ option.packaging}} {{option.price.toLocaleString()}} {{option.balance}}

Продукти для ТФЕ Strata забезпечують оптимальну якість, відтворюваність та продуктивність процесу очищення проби і концентрації цільових аналітів. Протягом більш, ніж 20 років, продукти для ТФЕ Strata допомагають хроматографістам отримувати чисті екстракти, забезпечуючи високий відсоток вилучення безлічі цільових аналітів з різноманітних матриць зразків.

  • Доступний широкий спектр механізмів утримання, в т.ч. обернено-фазовий, іонно-обмінний, нормально-фазовий, змішаний та інші 
  • 24 типи фаз і це ще не межа
  • Чисті екстракти та відтворювані результати

Рекомендоване використання: 

Strata DE - Діатомова земля - Екстракція водних розчинів з використанням синтетичного сорбенту.

Strata Protein Precipitation - Стартовий набір для осадження білків.

Strata Collection Plate - Колекторні планшети для 96-лункових планшетів призначені для збору елюйованих зразків.

Strata GCB (70-100 m²/g) - Забезпечує краще утримання полярних сполук при вилученні залишків пестицидів з води, овочів та фруктів.

Strata Alumina-N (120 µm, 120 Å, 150 m²/g) - Екстракція полярних сполук з харчових продуктів і зразків навколишнього середовища.

Strata Activated Carbon - Відтворювана екстракція полярних аналітів.

Strata SAX (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція сполук, що володіють слабокислотними властивостями.

Strata SCX (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція сполук, що володіють слабоосновними властивостями.

Strata WCX (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція основних сполук, особливо сильних основ.

Strata CN (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція полярних сполук, що містять гідроксильні групи.

Strata Florisil (FL-PR) (170 µm, 80 Å, 300 m²/g) - Утримання полярних і галогенованих сполук, зокрема пестицидів, із зразків навколишнього середовища.

Strata NH2 (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) & Strata Amino (25 µm, 100 Å, 500 m²/g) - Сильна полярна селективність і міцні водневі зв'язки для нормальнофазового режиму, або використання в якості слабоаніонообмінного сорбенту.

Strata SI-1 Silica (55 µm, 70 Å, 550 m²/g) - Екстракція полярних сполук, схожих за структурою.

Strata C18-E (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція гідрофобних молекул.

Strata C18-T (55 µm, 140 Å, 300 m²/g) - Широкопористий сорбент для екстракції високомолекулярних гідрофобних молекул (до 75 kDa).

Strata C18-U (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Покращене очищення гідрофобних сполук, що містять гідроксидні або амінні функціональні групи.

Strata C8 (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція надзвичайно гідрофобних сполук, які занадто добре утримуються на октадецилсилані.

Strata PAH (55 µm, 70 Å) - Вилучення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з води (згідно з Методом 550.1 EPA) з одночасним видаленням гумінових кислот з екстракту.

Strata Phenyl (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція ароматичних і гідрофобних сполук.

Strata SDB-L Styrene-divinylbenzene (100 µm, 260 Å, 500 m²/g) - Екстракція гідрофобних та ароматичних сполук

Strata ABW (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Фракціонування нейтральних сполук, зокрема амідів, від сполук, що володіють кислотними і основними властивостями.

Strata EPH (200 µm, 70 Å) - Фракціонування аліфатичних і ароматичних вуглеводнів з проб довкілля.

Strata Melamine (55 µm, 80 Å) - Екстракція меламіну та ціанурової кислоти з харчових продуктів і біологічних зразків.

Strata Screen-A (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція фармакологічних препаратів, що володіють кислотними властивостями з біологічних матриць.

Strata Screen-C (55 µm, 70 Å, 500 m²/g) - Екстракція фармакологічних препаратів, що володіють основними властивостями з біологічних матриць.

Strata Basic Screen - Екстракція наркотичних речовин, що володіють основними властивостями. Картридж з великим резервуаром для великих об'ємів зразків (LRC).

Strata PFAS (WAX/GCB) - Для методів згідно з EPA 1633 і DOD QSM 5.1/5.3 для різноманітних матриць, а також визначення PFAS в непитній воді.

Strata NH2/C18-E - Очищення зразків харчових продуктів і вилучення з них залишкових кількостей пестицидів.

0 відгука(відкгуків) для Strata – сорбенти для твердо-фазної екстракції (ТФЕ)

Наверх
Product has been added to your cart